Algemene voorwaarden

Gegevens webshop

Kussens-op-maat.be BVBA

Molenstraat 33
9550 Herzele

Toonzaal en winkel
Oordegemstraat 52.02
9420 Vlierzele

Bezoek is mogelijk na afspraak.

BTW: BE0650709157

+32 468327449

Kwaliteit en garantie

Wij gaan prat op onze superieure afwerking en onze hoogwaardige materialen. Net daarom bieden wij u ook 2 jaar garantie op de stiknaden en eventuele verkleuring van onze outdoorkussens door zonlicht. Zo zeker zijn wij dat dit niet zal optreden! U bent ook steeds welkom in onze winkel om al onze producten nauwkeurig te inspecteren en te testen.

Prijzen

Onze prijzen en prijslijsten worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden. In geval van een prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de prijs toepasselijk op het ogenblik van de bestelling verschuldigd zijn.

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 15 % per jaar. Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag van rechtswege vermeerderd met 15 % met een minimum van � 125,00 als forfaitaire vergoeding voor de buitengerechtelijke schade. Incasso van openstaande rekeningen gebeurt na het verlopen van de betaaltermijn automatisch via Hoebeek Advocaten. Bij verzending en/of maatwerk dient vooraf betaald te worden (paypal of overschrijving), bij ophalen kan cash betaald worden (tenzij bij maatwerk) of vooraf via overschrijving (geen paypal bij ophaling).

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijft Kussens-op-maat.be steeds gerechtigd de hen toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen. Indien Kussens-op-maat.be van dit recht gebruik maakt, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopovereenkomst inhouden wanneer Kussens-op-maat.be dat uitdrukkelijk laat weten. In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper Kussens-op-maat.be daarvan op de hoogte te brengen.

De transportkosten

De transportkosten worden automatisch verrekend tijdens het afrekeningsproces. Voor omvangrijke pakketten kan het zijn dat de verzendingskost afwijkt. In dat geval wordt u verwittigd alvorens de bestelling definitief doorgaat. Dit zijn de verzendopties:

  • Verzending in België = €9.50 (gratis levering voor bestellingen vanaf € 150)
  • Afhaling (tijdelijk niet mogelijk) = €9.50
  • Verzending naar Nederland = €12.50 (gratis levering voor bestellingen vanaf € 500)

Leveringstermijn

De leveringstermijnen aangegeven op onze website gelden slechts als indicatie en niet als bindende termijn. De termijnen zijn nooit bindend en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding om welke reden dan ook. Onze goederen reizen, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst ten onzen laste vallen, altijd voor risico van de koper. Vanaf de levering draagt de koper het risico van de geleverde goederen, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

Overmacht

Wanneer we niet kunnen produceren produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de bestelling, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.

Inruilrecht en retourneren

Al onze producten worden vervaardigd volgens het ontwerp en de afmetingen die u hebt doorgegeven. Ze kunnen niet worden doorverkocht. Daarom is het belangrijk dat u zeker uw bestellingsdetails en de productomschrijving controleert voordat u een bestelling plaatst bij ons. Houdt u er rekening mee dat hoezen/kussens niet geruild of geretourneerd kunnen worden tenzij ze duidelijk onjuist zijn gemaakt. Terugbetaling is uiteraard wel voorzien als uw bestelling niet kan worden voltooid.
Indien in het onwaarschijnlijke geval dat de op maat kussens die u hebt besteld beschadigd of niet conform worden geleverd, dient u dit binnen de 14 dagen schriftelijk te laten weten. Houd er rekening mee dat terugzenden slechts wordt aanvaard indien dit vooraf overeengekomen is en werd bevestigd door ons. Het product mag in dit geval niet worden gebruikt, dat wil zeggen in de originele staat teruggezonden moet worden. Aangezien ons productieproces wordt geregistreerd, kan een fout in de meeste gevallen reeds bij ons worden vastgesteld na bekijken van deze data. In dat geval zullen we zelf een ophaling organiseren. We vragen dan enkel de producten conform in te pakken.
Mocht u zelf een verkeerd product (maat, kleur,...) besteld hebben, of er twijfel bestaan, dient het product op eigen kosten, en conform ingepakt, via BPost teruggezonden te worden. Ligt de oorzaak bij u, dan zullen we er alles aan doen dit aan minimale kosten recht te zetten. Ligt de fout toch bij ons, dan betalen we uiteraard de verzendingskost terug en is rechtzetting kosteloos.

Rechtsbevoegdheid

Uitsluitend de Rechtbanken van Oudenaarde zijn bevoegd om de geschillen te behandelen.